ผวาพิษสุนัขบ้า ระบาด 3 จว.อีสานกลุ่มสัมผัสเสี่ยง 74 คน

สังคม

ผวาพิษสุนัขบ้า ระบาด 3 จว.อีสานกลุ่มสัมผัสเสี่ยง 74 คน

โรคพิษสุนัขบ้าเริ่มระบาด 3 จังหวัด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบสัตว์ติดเชื้อ 10 ตัวอย่าง และผู้สัมผัสเสี่ยง 74 คนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบแล้ว ขณะที่มหาสารคาม ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวสิ้นสุด 26 ก.พ.นี้

นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เกมสล็อต กล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ้าว่า จากข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งเเต่วันที่ 1 ต.ค.2565 ถึง 6 ก.พ.นี้ เขตสุขภาพที่ 9 พบจำนวนสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10 ตัวอย่าง

โดยพบที่ จ.บุรีรัมย์ 5 ตัวอย่าง จ.สุรินทร์ 5 ตัวอย่าง และพบผู้สัมผัสเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น 74 คน โดยพบที่ จ.สุรินทร์ 67 คน จ.บุรีรัมย์ 7 คน และผู้สัมผัสโรคทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ

สังคม

ประกาศพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้า

นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 3 ต.ชื่นชม และบ้านคำเกิ่ง หมู่ 9 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชื่นชม ได้ออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ก.พ.นี้

นอกจากนี้ ปูพรมระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมวกว่า 200 ตัว คิดเป็น 95% ของจำนวนประชากร รวมทั้งร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์มหาสารคาม ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกทำหมันสุนัขและแมว

นายวนกร กล่าวว่า ในส่วนของคน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอชื่นชม ได้ออกสอบสวนโรคทั้ง 2 ตำบล พบว่า กรณีบ้านหนองหว้า หมู่ 3 ต.ชื่นชม มีสุนัขเพศผู้สีดำ ไล่กัดคนทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน และเด็ก 1 ราย มีสุนัขถูกสุนัขบ้ากัดและมีประวัติสัมผัสกับคนจำนวน 11 คน

ส่วนที่ ต.กุดปลาดุก มีสุนัขเพศเมีย สีขาวลายดำ ไล่กัดสุนัขตัวอื่น ๆ ในพื้นที่ 19 ตัว และกัดลูกโค 1 ตัว มีประวัติสัมผัสคน 1 คน คือผู้จับสุนัข มีสุนัขถูกสุนัขบ้ากัด และสัมผัสกับคน 25 คน ทั้งหมดได้รับการติดตามอาการและรับวัคซีนตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

แนะนำข่าวสังคมเพิ่มเติม : เพจดังบอก “ไข่ดาว” ขอบกรอบๆ มีแค่ที่ไทย แต่คนคอมเมนต์แย้ง ประเทศนี้ก็มี